Oostzaan - bakermat van de familie

Kerkplein
In 1858 vertrekt Pieter Rep met zijn gezin uit het dorp Oostzaan. In de kerk (rechts) en op het gemeentehuis (links) staan de namen van honderden Reppen opgetekend. Oostzaan is de bakermat van de familie Rep.

 
Ko Dop
Er waren nog steeds veel Reppen in Oostzaan. Dit is Jacob Rep voor zijn huis aan Haal 3. Hij ventte met aardewerk en huishoudelijke artikelen. In Oostzaan stond hij bekend als Ko Dop. Hondenkar
In Oostzaan maakte bakker Gerrit Windhouwer gebruik van de hondenkar. Martinus Rep deed hetzelfde in Zaandam om groenten en fruit
aan de man te brengen.