Parenteel

Deze parenteel bevat veel nakomelingen van Dirk Salomon Rep, mijn oudste voorvader. Dirk en al mijn voorvaders heb ik in groen afgedrukt.
Bij het opsporen van die gegevens ben ik veel dank verschuldigd aan de onvermoeibare Ali Vogel uit Oostzaan, die mij met enthousiasme en veel kennis van zaken ter zijde stond bij mijn klopjacht. Begin 2004 trok Ali zich terug in haar Franse onderkomen om al die Reppen, hun vrouwen, mannen en kinderen in te voeren in haar nieuwe computer, maar ze keerde nooit terug. Ze overleed heel plotseling, druk bezig met haar hobby.

Generatie I 1600 tot 1640

Mijn verste voorvader is een oorlogskindje. Dirk Salomon Rep wordt halverwege de Tachtigjarige Oorlog geboren, omstreeks 1600 in Oostzaan. Hij blijft er zijn hele leven lang wonen, trouwt er, wordt er schepen en krijgt (minstens) vier kinderen, het begin van een omvangrijk geslacht. Meer >

Generatie II 1630 tot 1680

Pieter Dircksz Rep (1630 - 1706) neemt zijn taak als voorvader serieus op. Hij trouwt drie keer en verwekt minstens negen kinderen en mag het einde van de Tachtigjarige Oorlog meemaken. Dit alles te Oostzaan. Meer >

Generatie III 1657 tot 1707

Ook Claes Pietersz Rep (1667 - 1713) blijft Oostzaan trouw tot aan zijn dood. Hij huwt drie keer met Oostzaanse vrouwen en verwekt - voor zover bekend - vijf kinderen. Meer >

Generatie IV 1697 tot 1758

Ten tijde van Cornelis Klaasz Rep (1704 - 1765) loopt de gegoede burgerij in heel Europa met witte pruiken rond. Voor Cornelis is Oostzaan de hele wereld. Hij wordt er geboren, hij trouwt er twee maal en wordt er de vader van minstens elf kinderen. Meer >

Generatie V 1733 tot 1789

Grote omwentelingen vinden plaats gedurende het leven van Claes Rep (1750 - 1811): de strijd tussen Orangisten en Patriotten, de Franse revolutie en de Franse tijd. Claes blijft Oostzaan trouw, al trouwt hij wel een vrouw buiten het dorp. Ze krijgen negen kinderen. Meer >

Generatie VI 1755 tot 1833

Sijmen Rep (1786 - 1855) leeft in roerige tijden. De Fransen maken de dienst uit, maar als Napoleon gevallen is, wordt Nederland weer een Nederlands koninkrijk. Oostzaan blijft Oostzaan, ook voor Sijmen. Hij verwekt er negen Reppen. Meer >

Generatie VII 1815 tot 1885

Pieter Rep (1821 - 1867) is een ondernemend man. Hij verlaat Oostzaan om zijn geluk in Zaandam te beproeven. Hij wordt er getroffen door de cholera en sterft samen met één van zijn twaalf kinderen. Meer >

Generatie IIX 1841 tot 1913

Martinus Rep (1844 - 1928) werkt zich op van stijfselmaker tot groentenhandelaar. Half Zaandam loopt uit voor hem en zijn vrouw als ze 60 jaar getrouwd zijn en het muziekkorps een muzikale hulde brengt. Meer >

Generatie IX 1885 tot 1915

Simon Rep (1874 - 1958) maakt lange werkdagen, eerst in de fabriek, later als schipper. Hij belandt in een invalidewagentje. Zijn vrouw gaat dan de kost verdienen met het houden van kostgangers. Zij wordt bijna 100, hij 84. Ze hebben drie kinderen en ze mogen een platina bruiloft vieren. Meer >

Generatie X 1898 tot 1939

Het leven van Martinus Rep (1904 - 1991) omspant schokkende gebeurtenissen als de depressie, de tweede wereldoorlog en de magere jaren van de wederopbouw. Met zijn ondernemingsgeest en zijn optimisme weet hij er toch wat van te maken. Meer >

Generatie XI 1926 tot 1972

Dat is mijn generatie. Daar is al veel over gezegd maar hoe de geschiedenis over ons zal beslissen is ongewis. De knellende banden van vorige generaties hebben we afgeworpen en we konden doen wat we wilden doen. Grenzen bestonden niet meer of waren heel vaag. Maar we hebben onze kansen gegrepen en er hard voor gewerkt, toch? Meer >

Generatie XII 1964 tot 1998

Huwelijken worden pas na jaren samenleven afgesloten. Of helemaal niet. Of duren kort. Kinderen worden niet vanzelfsprekend naar voorouders vernoemd en krijgen de achternamen van hun moeders. Het wordt de amateur-genealoog niet gemakkelijk gemaakt! Meer >