Familiewapen

Familiewapen
Het wapen op het graf van Sijmon Claesz Rep.

Sijmon Claesz Rep, de broer van Cornelis, wordt in de kerk van Oostzaan begraven en in zijn grafsteen wordt een familie-wapen uitgebeiteld. Het wapen bestaat uit een schild met een rood Andreas-kruis en een zwart staand kruis, met daarboven een engelenkopje. De amateur-genealoge mej. K.J. Kuiper uit Zaandam heeft bij haar nasporingen naar Oostzaanse geslachten dit familie-wapen in de kerk van Oostzaan ontdekt. Zij rekent Rep tot één van de oudste Oostzaanse namen:
"Het wapen van de familie Rep, één van de oudste Oostzaanse geslachten en waarvan de bekende geschiedenis teruggaat tot in de 16-de eeuw, heeft enige bijzondere kenmerken: het engelenkopje en het Sint Andrieskruis.
Wat dit laatste betreft gaat het verhaal, dat men het Sint Andrieskruis in het wapen mocht opnemen, wanneer men aan de kruistochten had deelgenomen. [..] Een en ander zou er op kunnen wijzen dat het geslacht Rep nog veel ouder is, dan men heeft kunnen nagaan.
Mej. K.J. Kuiper heeft bij haar onderzoekingen nog een merkwaardigheid ontdekt in de historie van het geslacht Rep: het is het enige Oostzaanse geslacht, waarin de voornaam Salomon voorkomt. Ook dit zou kunnen wijzen op het bereizen - om welke reden dan ook - van wat men tegenwoordig het "Midden-Oosten" zou noemen."

De voorzichtige hypothese dat een van mijn voorvaders na het deelnemen aan één van de kruistochten zich in Oostzaan hebben gevestigd, zou dus inderdaad waar kunnen zijn.

Bericht uit De Typhoon:

Krantenbericht