Klaas rep 1750 - 1811

Mijn voorvader is Klaas Rep, zoon van Cornelis Rep en Evrouw Sijmons. Hij trouwt op 34-jarige leeftijd met Maritje Mik. Zij is 23 jaar en afkomstig uit Den Ilp. Ze krijgen negen kinderen, twee meisjes en zeven jongens (onder wie een tweeling). Over Klaas en Maartje is niet veel terug te vinden in de archieven. Welstand en beroep van Klaas zijn onbekend, maar een vooraanstaande positie neemt hij niet in.

Zijn vrouw Maritje kan niet lezen en schrijven. Als in maart 1815 haar dochter Lijsje wil gaan trouwen, ondertekent ze een schriftelijke toestemming met een houterig kruisje. De klerk noteert: .. dit merk gesteld door Maritje Mik die betuigt niet te kunnen schrijven...

Oostzaan 1761
Oostzaan in 1761 als Klaas Rep elf jaar oud is.

Maartje is op dat moment(1815) al 4 jaar weduwe. Na een huwelijk van 26 jaar overlijdt haar Klaas in 1811, 61 jaar oud. Maartje blijft nog 36 jaar in Oostzaan wonen, totdat ze hoogbejaard sterft, ruim 86 jaar oud, moeder, grootmoeder en overgrootmoeder. Haar zoon, de melkverkoper Klaas, en haar buurman Jacob Vleeshakker, eveneens melkverkoper, komen op 30 juli 1847 bij de Burgerlijke Stand vertellen, dat Maritje de afgelopen nacht om 12 uur in haar huis, ..staande alhier in wijk 4, no. 158.. is overleden. Klaas weet zich wel de naam van Maritje's vader te herinneren, maar niet die van haar moeder. De ambtenaar tekent derhalve aan: ..hebbende gemelde getuigen verklaard, de naam en Voornaam van de Moeder der Overledene niet te weten. 

In het land groeien de tegenstellingen. De persoon van stadhouder Willem V wekt verdeeldheid. Er ontstaan twee groepen: de patriotten en de Oranjegezinden. In Oostzaan krijgen de patriotten de overhanden en worden er weerkorpsen opgericht.

Armoede en wegloop in Oostzaan
Het is maar een enkele dag feest, want economisch gaat het slecht. De zware heffingen op het land, de extra polderlasten door het optreden van paalworm en het dure dijkherstel, en door de veepest die sinds 1713 steeds terugkeert, en door de oorlogen in Europa en door de Franse tijd, raken velen tot de bedelstaf. Het land brengt weinig op en de lasten zijn vaak hoger dan de waarde van het land. Dan wordt "de spade gestoken": land, huis en tuin opgegeven. Het komt steeds vaker voor. In de Franse tijd komt zelfs het polderbestuur zonder geld te zitten en moet er geld geleend worden om de rekeningen te kunnen betalen.

De arbeider ziet zijn loon voor een dag lichamelijke arbeid dalen tot 15 stuivers. Ook de bevolking loopt terug. In 1740 telt Oostzaan 1692 ingezetenen; in 1809 zijn dit er nog maar 965.


Wolken boven Oostzaan
Donkere wolken boven Oostzaan.

 

 
Geen handtekening maar een houterig kruis "gesteld door Maritje Mik die betuigt niet te kunnen schrijven... "